Werk ook aan internationale competenties bij Entree

Merk jij ook dat je in je eigen omgeving, werk of stage met mensen uit andere landen met andere culturen te maken krijgt? Ook als je nog niet precies weet wat je later wilt gaan doen: je kunt er vanuit gaan dat je verschillende culturen gaat ontmoeten. Kijk maar om je heen in de school of op straat. In Nederland, en ook in onze regio.

Bij de Entree-opleidingen kan je uit verschillende opleidingen kiezen van assistent bouw, wonen en onderhoud tot assistent verkoop/retail. In al deze beroepen ga je samenwerken met mensen met verschillende achtergronden en culturen. Om jou goed voor te bereiden op culturele verschillen bij het uitoefenen van je beroep, besteedt MBO-Amersfoort aandacht aan internationale competenties. Deze competenties gaan over interculturele vaardigheden (denk aan vreemde talen, omgaan met andere culturen), internationale oriëntatie (wereldburgerschap, internationale ontwikkelingen op jouw vakgebied) en persoonlijke ontwikkeling. Deze competenties kun je in het buitenland ontwikkelen (bijvoorbeeld door een buitenlandse stage), maar dat kan ook heel goed in Nederland.

Entree-opleidingen stimuleert studenten internationale competenties te ontwikkelen. In het vak Burgerschap gaan we bijvoorbeeld in op verschillende culturen. Verder worden er andere mogelijkheden onderzocht om ervaringen met andere culturen op te doen. De studenten van Entree voor Anderstaligen zitten in hetzelfde gebouw. Een toevallige ontmoeting met een student die nog niet zo lang in Nederland woont, is daarmee altijd dichtbij.

Als je vragen hebben over internationale competenties en buitenlandse activiteiten kun je contact opnemen met service desk internationalisering (SDI) via sdi@mboamersfoort.nl en ambassadeur voor internationalisering van de entree-opleidingen. Meer informatie vind je ook in de Handleiding IBPV voor studenten juli 2021.