Nieuwe BSP-locatie in Buurtcentrum Het Klokhuis

MBO Amersfoort hecht belang aan onderwijs dat aansluit op de praktijk. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn voor beroepsonderwijs. Te vaak blijft het hangen op beroepskennis en komen de beroepsvaardigheden pas op de eerste werkplek na afstuderen.

Voor studenten zonder startkwalificatie ligt dat nog gecompliceerder. Niet alleen is de toegang tot de arbeidsmarkt erg lastig. De toegang tot onderwijs is dat vaak ook. Door de bagage die zij hebben, is onderwijs in een klaslokaal alleen erg lastig. Deze studenten hebben meer nodig dan alleen beroepskennis en -vaardigheden. Ze moeten soms eerst heel andere vaardigheden krijgen voordat ze verder kunnen leren.

Als mbo-instelling willen wij iedere student klaarstomen voor de arbeidsmarkt om als volwaardig mens en onderdeel van de maatschappij mee te kunnen doen. Studenten van de Entree-opleidingen van MBO Amersfoort verdienen net zo veel kansen en mogelijkheden. Daarbij ligt de nadruk op het opdoen van (beroeps)vaardigheden in een praktijkomgeving van de ‘buitenschoolse praktijk’. Dit is voor veel studenten een ‘onveilige’ omgeving die leidt tot botsingen, lastige situaties en ‘vervelende’ leermomenten. Juist die momenten in de buitenschoolse praktijk dragen bij aan de ontwikkeling van deze studenten. Dat is de plek waar het leven plaatsvindt en waar de basis ligt voor hun verdere werkende leven.

Logo Wijkcentrum t KlokhuisDeze nieuwe samenwerking biedt alleen maar kansen. Voor de vrijwilligers die werken voor ’t Klokhuis met het idee dat zijn anderen kunnen helpen. En voor de studenten die op een andere manier leren werken, leren wat anderen van hun vragen en wat zij vragen van anderen. Twee verschillende groepen met elk een eigen dynamiek die in ’t Klokhuis bij elkaar komt, samensmelt en elkaar verder helpt.

Foto-impressie van de officiële openingshandeling