Wethouder Houwing bezoekt opleiding Entree voor Anderstaligen

Het is maandagochtend 13 november als wethouder Bertien Houwing van Gemeente Amersfoort haar fiets parkeert bij de Matthijs Vermeulenstraat. Vandaag is zij te gast bij de opleiding Entree voor Anderstaligen (EVA) van MBO Amersfoort. Samen met Tirza Smit en Marjan Völlmer van Gemeente Amersfoort, kreeg zij een ‘kijkje in de keuken’ bij de op maat gemaakte opleiding. EVA bereidt nieuwkomers in Nederland voor op de doorstroming naar een mbo opleiding op niveau 2 of uitstroom naar de arbeidsmarkt.

Mar-Jan van Galen, teamleider EVA, vertelt over de dag van een student: ‘We beginnen altijd met het kijken van RTL Nieuws. We gaan hierover met elkaar in discussie. Wat gebeurt er in de wereld en wat vinden we hiervan? Daarna lezen de studenten allerlei boeken; onmisbaar voor het leren van goede zinsbouw. Omdat de studenten verschillende capaciteiten en onderwijshistorie hebben, kennen we zes niveaus voor taal en rekenen. Zo kan iedereen zich op eigen niveau en in eigen tempo ontwikkelen. Een dag wordt afgesloten met een uur studieloopbaanbegeleiding (SLB).’ Wethouder Houwing is wel benieuwd naar hoe dit er in de praktijk uitziet. Tijdens een ronde langs de klassen spreekt ze enkele studenten en bekijkt ze het lesmateriaal. Het valt op dat veel materiaal zelf is ontwikkeld door de school. ‘Dat komt omdat we maatwerk bieden’, geeft Mar-Jan aan. ‘De focus op de opleiding ligt op de taalachterstand die onze studenten hebben. Maar we brengen ze ook eigen verantwoordelijkheid bij. Zo krijgen studenten een map met hierin een strippenkaart waarop zij hun aanwezigheid laten aftekenen.’

Wethouder Houwing heeft onder andere jeugd, onderwijs en diversiteit in haar portefeuille. Ze is onder de indruk van de opzet van de opleiding. Het was een inspirerende ochtend en mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te blijven over de onderwijskwaliteit en de toekomst van nieuwkomers in Nederland.